Кирүү
Кыргызстан дыйканчылык илимий-өндүрүш бирикмеси - 1976-жылы Кыргызстан дыйканчылык илимий изилдөө институтунун базасында уюшулган. Бирикмеге Кыргызстан дыйканчылык илимий изилдөө институту (бирикменин башкы илимий мекемеси), эксперимент чарбасы, 3 тажрыйб
Кыргызстан дыйканчылык илим изилдөө институту - 1956-жылы мамлекеттик дан өсүмдүктөр селекция станциясы менен Республикалык жашылча-жемиш тажрыйба станциясынын базасында уюшулган. 1976-жылдан институт Кыргызстан дыйканчылык илимий-өндүрүш бирикмесинин баш
Кыргызстанда колхоз кыймылын жетектөө - Кыргыз автономия областынын түзүлүшү менен колхоз кыймылын түздөн-түз жетектөө маселеси курч коюлду. Түндүк Кыргызстан колхозчуларынын 1-съездинде (1928, январь) айыл чарба өнөр жай кредит союзуна караштуу (1923-жыл
Кыргызстан ветеринария илим изилдөө институту - Кыргыз ССР мамлекеттик агр.-өнөр жай к-тине карайт. Кыргызстан мал чарба жана ветеринария илимий изилдөө институтунун ветеринария бөлүмү жана Кыргыз ССР илимдер академиясынын ушул илим багытындагы лаборатори
Кыргызстан айыл чарба институту - К. И. Скрябин атындагы 1933-жылы ачылган. 1937-жылга чейин зооветеринария институту аталып (2 факультет: зоотехния жана ветеринария), 1944-жылы К. И. Скрябиндин ысымы берилген.