Кирүү
Башталгыч класстар бөлүмү
Үч көпөлөк Кызыл, сары, ак үч көпөлөк дайыма гүлдөн-гүлгө конуп күндү шаңдуу өткөрүшчү экен. Күндөрдүн биринде үчөө адатынча ойноп
Шорпо Кичинекей бала дасторконго эми отураар замат эле: "Бул шорпонун тузу көп болуп калыптыр. Мен муну жебейм", деп кашыкты ыргытып
Манастын аккуланы сатып алышы Таласка келгени бай Жакып кан Жакып атка конгон. Анын малга кароолугу ого бетер ашынган эле. Ордо атып, мөрөйүнө тай сайып,
Күн нуру Күндүн кереметин мындан бил. Ал бүт жер бетине жылуулук тартуулап, жашоону жандандырат. Жандуу, жансыз жаратылышка аба, суу кандай
Телефон менен сүйлөшүү этикасы Баарынан мурда мүмкүн болушунча сылык болгонго аракет кылуу керек. Коңгуроону угар замат трубканы алганга