Кирүү
Изложение бөлүмү
"Кыргыз эпосунда Семетей менен Айчүрөк упгул бел кудалык салт боюнча эле эмес, өз алдынча биринбири издешип, табышып, көрүшүп, жактырып, сүйүшкөнү үчүн үйлөнүшкөн.
Он жылдан ашуун мурун, келечекти көрө билген дасыккан жетекчи Желкайып Касымбаева № 2 Лебединовка мектебинде "Инклюзивдик билим берүү" түшүнүгүн мугалимдик
Тарых фактыларына таянсак, анда Япония искусствосу, адабияты, дүйнөгө болгон көз карашы өтө ар түрдүү жана ар мезгилдердеги элементтердин негизинде пайда болуп,
Эстелик! Бул эмне? Эмне үчүн биз эстелик коёбуз? Эмне үчүн аны көрүүгө ашыгабыз? Эмне үчүн ага башыбызды ийип, колубузду куушурабыз? Ооба!
Эй, Төлөгөн, төөңдү бер, Төмөн т үш үп бар айын, Быйыл эмг е к мол тийди, Т үгөл т ашып алайын . Эй, Ысмайыл, төөңд ү бер , Ылдый