Кирүү
Изложение бөлүмү
Атабыз Манас, энебиз Каныкей калтырып кеткен ак калпак кыргыздын арбагын сыйладыңар, кагылайын журтум. Аз билеби, көп билеби, Манас айтат экен, ушул жерден
Абдылдаев Эсеналы (1932, Ысык-Көл району, Жаркынбаев айылы) — "манасчы Мамбет Чокмор уулунан 100 басма табак көлөмүндөгү "Манас" бөлүмүн жыйноо жана жазып алууга
1. Лалиев Кул, 40 жашта, бугу уруусу, Кең-Суу айылы, Туп району 2. Алымбеков Тургумбек, 73 жашта, солто уруусу, сабаттуу, Кум-Арык айылы, Панфилов
Эл ичинде Садыр акени "саяк Садыр аке" деп аташат. Түбү саяк. Саяктан Каба, Кабанын кичи аялынан Шыкмамат, Шыкмаматтан Куткамерген, Бектемиш. Ынжай деген төрт
Мурда бардыгына тыюу салынган. Азыр болсо мыйзам тыюу салбагандын бардыгына уруксат берилди. Ошондуктан ар бир окуучу иштеп акча табууга кирише