Кирүү
Изложение бөлүмү
Базаркул Данияров кыргыз интеллигенттеринин аксакалдарынын бири. Республикадагы эл агартуу иштерине зор эмгек сиңирген, кыргыз элинин көп таланттуу интеллигенттерин
Мен түштүк кыргыздын бул жөнүндө Коконго карап калган эл деп билемин. Ал [эми] түндүк кыргыздын жайын билгенимче жаздым. XVIII кылымдын аягы,
Аверден, Аберген — топоним. Эпосто Манаска келгенден кийинки согуштук окуяларда көрсөткөн аярлык, жайчылык өнөрү менен далилденет. Жеке Алмамбет эмес, кытайдын
Кыргыз (Киргизы). Бул археологиялык фактылардын жа китептердеги маалыматтардын негизинде 9 — 10кда Кыргыздардын кайсы территорияга чейин барышкандыгын
Абанын булганышы — кишинин тиричилигинин натыйжасында калк отурукташкан жайлардагы аба составынын өзгөрүшү. Калк отурукташкан жерлерди көрктөндүрүү