Кирүү
Экология бөлүмү
Кызыл китеп фактылары Бул чыныгыкитеп. Тактап айтканда, жаратылыш жана жаратылыш ресурстарын коргоо боюнча эл аралык
СууСууадамдын өмүрү.Суужердин өмүрү. Суусуз өмүр жок", дейт чоң атам. Чын эле, ойлоп көрсөм суу кымбат экен. Күн өндүү
Өлкөнүн чоң байлыгы -суу Кыргызстанда майдачоң болуп эки миңдей көл бар. Алардын көбү адам оңойлук менен жетпеген тоо баштарында. Ошол
Жаратылыш деген эмне? Айланаңа көз чаптырып көрчү. Ооба, сен күндү, асманды, булутту, жерди, өсүмдүктөрдү, жаныбарларды көрөсүң. Мына ушулардын баары
Ырас, булардан башка да физикалык химиялык таасирлер (жер алдындагы суулардын кысылып өйдөлөп же төмөндөп кетиши, радон, гелий, көмүр кычкыл газдарынын көбүрөөк