Кирүү
Экология бөлүмү
Кызыл китеп фактылары Бул чыныгыкитеп. Тактап айтканда, жаратылыш жана жаратылыш ресурстарын коргоо боюнча эл аралык
Ырас, булардан башка да физикалык химиялык таасирлер (жер алдындагы суулардын кысылып өйдөлөп же төмөндөп кетиши, радон, гелий, көмүр кычкыл газдарынын көбүрөөк