Кирүү
Музыка бөлүмү
Күүлөрдүн келип чыгыш тарыхынан Кыргыз элинде музыканын чыгышы жөнүндө байыртан эки уламыш айтылат. Экөө тең аңчылык турмушка байланышкан. Анын биринде
Шалдырак-узундугу 430 мм., диаметри 15 мм. барабар жалгыз түз октон турат. Бул түрүнө караганда шалдырак чынында эле Пенжикент аса-мусасынын
Байган, Кенже Кара Мураатылы, Жолой, Сайид, Датка ж.б. адам турмушунда кездешүүчү салтанаттарды чагылдырган жана түркүн жан-жаныбарлардын үндөрүн туурап тарткан
Камбаркан -кыргыздагы эски салт күү. Эл арасында күүнүн башы "Камбаркан", Камбар болсо комузду адеп ойлоп таап, тунгуч күү чыгарган киши деп айтылат.
Музыкалык жанр жөнүндө түшүнүк Жанр (франс. Gernre - тур, көрүнүш) - музыкалык чыгармалардын түрлөрү. Бул терминдин