Кирүү
Музыка бөлүмү
Күүлөрдүн келип чыгыш тарыхынан Кыргыз элинде музыканын чыгышы жөнүндө байыртан эки уламыш айтылат. Экөө тең аңчылык турмушка байланышкан. Анын биринде
Шалдырак-узундугу 430 мм., диаметри 15 мм. барабар жалгыз түз октон турат. Бул түрүнө караганда шалдырак чынында эле Пенжикент аса-мусасынын
Камбаркан -кыргыздагы эски салт күү. Эл арасында күүнүн башы "Камбаркан", Камбар болсо комузду адеп ойлоп таап, тунгуч күү чыгарган киши деп айтылат.
Кыргыз эстрадасынын өнүгүшү Кыргыз эстрадасы XX – кылымдын 60- жылдарынын аягынан 70- жылдардын башынан тартып мектептердин, атайын
Бегалиев Муратбек Акимович Бегалиев Муратбек Акимович (1955-жылы туулган, Жумгал району, Миңкуш шаарчасы) – композитор, профессор, Манас