Кирүү
Биология бөлүмү
Бактериялардын келип чыгышы жана өнүгүшү Бактериялар (гр.bakterion –таякча) –микроскоп аркылуу гана көрүнүүчү бир клеткалуу организмдердин
Нутрия-чоң жарым-жартылай сууда жашоочу түштүк Америкалык кемирүүчү айбан. Аларды клеткаларда багууга да болот. 1954-жылы Токмоктогу коруктун
Жалбырактын дем алышы Жакшы өсүмдүктөр органикалык эмес заттардан органикалык заттарды жарыкта гана пайда кылат. Өсүмдүктөр ал заттарды
Топурактын эрозиясы Топурак жер кыртышынын өсүмдүк өсүүчү үстүнкү катмары болуп саналат. Анын негизги белгиси жана кассиети бул - асылдуулук.