Кирүү
Кол өнөрчүлүк бөлүмү
Кездемелерди боеонун ыкмалары Азыр кездемелерди боеодо химиялык боектор кеңири колдонулат. Муну менен жердикке түр берүү үчүн атайын
Бычмачылык жана тикмечилик Бычмачылык жана тикмечиликте фасонду тандоодо ыңгайлуу, тыкан, адамдын жашына ылайык, мүчөсүнө жарашыктуу,
Шырдак-кийизден жасалып, жерге салынуучу үй буюму. Бети эки бөлүктөн – ортосу (Орто шырдактагы орточо узундугу 2-2,5 м.) жана четинен (25-35
Мүйүз уста(мүйүзчү)—малдын жана кайберендердин мүйүздөрүнөн ар кандай буюмдарды жасоочу чебер.Мүйүзчүлүк—элдик көркөм өнөрчүлүктүн
Тери иштетүү жана тери буюмдары Тери түгү менен жана түксүз иштетилет. Тери иштетүүнүн челдөө, ашатуу (малмага салуу), өңдөө (бордоо),