Кирүү
Кол өнөрчүлүк бөлүмү
Кездемелерди боеонун ыкмалары Азыр кездемелерди боеодо химиялык боектор кеңири колдонулат. Муну менен жердикке түр берүү үчүн атайын
Бычмачылык жана тикмечилик Бычмачылык жана тикмечиликте фасонду тандоодо ыңгайлуу, тыкан, адамдын жашына ылайык, мүчөсүнө жарашыктуу,
Карамолдо Орозов Карамолдо Орозов (өз аты Токтомамбет; 1883-жылы азыркы Ысык-Көл районунун Корумду айылында туулуп,1960-жылы ошол эле жерде
Шырдак-кийизден жасалып, жерге салынуучу үй буюму. Бети эки бөлүктөн – ортосу (Орто шырдактагы орточо узундугу 2-2,5 м.) жана четинен (25-35
Мүйүз уста(мүйүзчү)—малдын жана кайберендердин мүйүздөрүнөн ар кандай буюмдарды жасоочу чебер.Мүйүзчүлүк—элдик көркөм өнөрчүлүктүн