Кирүү
Улуттук оюндар бөлүмү
Басуу Оюнчулардын саны 5—15 киши. Оюнга даярдануу: Жетекчи шайланат да, калган оюнчулар бир катар болуп турушкандан кийин оюн өткөрүлүүчү
Тушоо менен басуу Оюнчулардын саны 3—5 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, спорттук бөлмө. Оюнда жип колдонулат. Оюнга
Ачакей жумакей Оюнчулардын саны 2 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, спорттук бөлмө. Оюнда колдонуучу аспаптар. Чүкөлөр
Беш таштарды ыргытып уяга түшүрмөй Оюнчулардын саны 3—5 киши. Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда чакан-чакан келген жумуру
Кыргыз эл оюндары. Жөө кубалашуу Оюнчулардын саны 4—10 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер, аянтча, талаа, спорттук бөлмө. Оюнга даярдануу.