Кирүү
Улуттук оюндар бөлүмү
Жаа атуу Оюнчулардын саны 2—5 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, талаа. Оюнда колдонулуучу аспаптар. Жаа, жаанын октору,
Опол Оюнчулардын саны 2—4 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча. Оюнда чүкөлөр колдонулат. Оюнга даярдануу. Аянты 1 метрдей
Карышкыр оюн Оюнчулардын саны 8—16 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, талаа. Оюнда колдонуучу аспаптар. Чапан, күрмө,
Ким билет менин сырымды, Ким айтат менин ырымды? Он сегиз миң Ааламды Оодарып айткан кунумду. Калдайган топто сайрачу, Ким басат
Бут менен ташты баштан ары артка ыргытуу Оюнчуларды саны 2—3 киши. Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда таштар колдонот. Оюнга