Кирүү
Улуттук оюндар бөлүмү
Ташты баштан ары артка ыргытып уяга түшүрмөй Оюнчулардын саны 3—5 киши. Оюн аянтчада, талаада өткөрүлөт. Оюнда таштар
Ат чабыш боюнча атка минүү жагынан атайын даярдыгы бар 13 жашка толгондор катыша алат. Ат чабышка жашы 3 жаштан жогорку бардык тукумдагы аттар катышат
Кыл аркан салмай Оюнчулардын саны 2—5 киши. Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда чүкөлөр колдонулат. Оюнга даярдануу.
Жаңгак атмай Оюнчулардын саны 2—6 киши. Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда колдонуучу аспаптар. Жаңгактар. Даярдануу.
Таяк менен түртүнүп бийиктиктен секирип өтүү Оюнчулардын саны 3—8 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, талаа, стадион. Оюнда