Кирүү
География бөлүмү
Саймалуу таш. Таш бетинде жаа тартып аткан, ат минип бараткан жана ар кандай белгилерди түшүндүргөн адам сөлөкөттөрү, жаныбарлар: аттар, тоо аркар, эчки-теке,
Баткен областы. Борбору – Баткен шаары. Райондору – 3. Айыл өкмөттөрү – 29. 1. Баткен району. Борбору
Ысык-Көл – кыргыз бермети Кыргыз элинин бермети – Ысык-Көл. Ал тоо арасында жайгашкан. Анын тарыхта түрлүү аттары
Атбашы ГЭCи (Достук шаарчасы) 1964-ж. курулушу башталып, 1970-ж. ишке киргизилген. Атбашы суусунун Нарын д-на куйган жерине чукул курулган,
Геологиялык түзүлүшү жана кен байлыктары Кыргызстандын геол. түзүлүшү татаал. Ал палеозойдун Урал-Монгол-Охота ж-а мезозой-кайнозойдун Жерортолук деңиздик