Кирүү
География бөлүмү
Бешарал коругу Чаткал тоосунун түн.батыш капталында, Терс суусунун алабында жайгашкан. 1979-ж. Батыш Теңиртоонун көптөгөн сейрек ж-а жоголуп бараткан
Бурана Бишкек шаарына жакын 80 чакырымдай жерде орто кыиымдарга таандык шаар чалдыбары (калдыгы) жайгашкан. Жусуп Кожо Баласагын туулган аймак. Согуш
Көк жору Кавказда, Түркмөндө, батыш Тажикстанда, Памир Алайда, ТяньШяньда, Түштүк Алайда азыркы убакытта уялашат. Көк жору отурукташкан чымчык. Алар бийик аскалуу
АДЫГИНЕТОО – Түркстан кырка тоосунун түн. тармагы. Лейлек ж-а Каравшин сууларынын аралыгында кеңдик багытта 30 кмге созулуп жатат. Туурасы 6 км. Орт. бийикт.
Сулайман тоосу Ош шаарындагы Акбуура суусунун сол жээгиндеги тоо. Ал "Тахти Сулайман" ("Сулайман тактысы") деп да аталат. Теңиртоолук тарыхчы