Кирүү
География бөлүмү
Улуттук жана табият парктары. Кыргызстан АЛАРЧА УЛУТТУК ТАБИЯТ ПАРКЫ – мамл. тарабынан коргоого алынган аймак, улуттук парк. Кыргыз
Жанат түрүндөгү ит Жанат түрүндөгү ит – (Уссурия жанаты) ит тукумундагы жырткыч айбан. Кашкулакка окшоп кетет. Бул айбандардан мөмөлүү
Ош аралап түн., түн.-чыгышты карай Акбуура суусу агат. Климаттык шарты б-ча шаар айланасы Памир–Алай тоолуу облусунун субтропиктик алкагынын түн. четинде жайгашкан.
Коргоого алынган коруктар жана айбанаттар 1975-жылы дүйнөдө 1350 дөн ашуун корголуучу аймак болгон. Алардын көпчүлүгү АКШда, Австрияда,
Бешарал коругу Чаткал тоосунун түн.батыш капталында, Терс суусунун алабында жайгашкан. 1979-ж. Батыш Теңиртоонун көптөгөн сейрек ж-а жоголуп бараткан