Кирүү

Бурана

Бурана

Бишкек шаарына жакын 80 чакырымдай жерде орто кыиымдарга таандык шаар чалдыбары (калдыгы) жайгашкан. Жусуп Кожо Баласагын туулган аймак. Согуш чеби болгондоп. Шаар изи кадимкидей билинет. Абдан ыңгайлуу жерде орун алган.

Бурана

Шаар 10-11-кьлымдарда ири борбор болуп, кандайдыр бир себептер менен талкаланган. 12-13-кылымдарда бул шаарда эл жашабай калган дешет археологдор. Байыркы шаардан эстелик болуп азыр мунара сакталып калган. Ал 11-кылымга таандык. Мунаранын бийиктиги 24 метр, түбүнүн диаметри 9 метр, төбө жагынын диаметри 6 метр.

Ой-пикирлер