Кирүү

Саймалуу таш

Саймалуу таш. Таш бетинде жаа тартып аткан, ат минип бараткан жана ар кандай белгилерди түшүндүргөн адам сөлөкөттөрү, жаныбарлар: аттар, тоо аркар, эчки-теке, бугу, төө, илбирс, карышкыр, каман, ит, жылан жана башка нерселер түшүрүлгөн. Көбү символдор. Көпчүлүгүнүн маанисин түшүнүш кыйын. Айрымдарына акылың жетпейт. Кээ бир таштар бөлүнүп калган. Бул жер көп изилденген эмес.

Ой-пикирлер