Кирүү
Математика бөлүмү
Математикалык логика Аталган багыт математикалык логиканын орчундуу бөлүгүн түзөт жана анда колдонулган математикалык аппарат абдан татаал жана көп кырдуу.
Математиканын пайда болуу доору Математиканын тарыхы – бул математикалык дисциплиналардын бири. Математиканын бардык тармактары, ар түрлүү
Сан жөнүндө түшүнүк Сан– математиканын негизги түшүнүктөрүнүн бири; ал байыркы мезгилде адамдын саноо, өлчөө жана эсептөө муктаждыктарынан пайда болгон.
Евклиддин геометриясы Белгилүү болгондой Евклиддин "Начал" жыйнагы 2000 жыл бою геометрияда үлгү болуп келген. Бирок 19 кылымдын арасында математиктер:
Сан жөнүндө түшүнүк Биринчи этапта адамдардын коомунда сандын пайда болушу, практикалык иш жүзүндөгү процессте ачылган. Алгачкы коомдо