Кирүү
Математика бөлүмү
Алгоритм жөнүндө түшүнүк Алгоритм, алгорифм – алгачкы берилген шарттардан чектүү сандагы эсептөөдөн кийин изделүүчү натыйжага өтүү процессин аныктоочу
Математикалык статистика Математиканын бир бөлүгү: илимий жана практикалык корутунду чыгаруу үчүн статистикалык маалыматтарды системага салуу, иштеп
Функциялардын графиги Х – абсисса . У- ордината. 1)Маанилери эрктүү тандалып алынуучу өзгөрмө көз каранды эмес өзгөрмө деп, ал эми маанилери тандалып
Математикалык папирустар Байыркы Египеттин бизге жеткен математикалык эстеликтери (б.з.ч. 21-18 кк) . Эң белгилүүлөрү Британия музейиндеги Ринд папирусу