Кирүү
Информатика бөлүмү
Эсептөө техникасынын тарыхы жана информатика илими Эсептөө техникасынын тарыхы же болбосо башталышы XVII кылымда башталган. 1623-жылы В. Шикард (германия)
Интернет жана дүйнөлүк тармак менен байланышуу Интернет менен байланышуу үч жол менен аткарылат. Биринчиси, окуу жай же иш, экинчиси, интерактивдүү тейлөө,
Программалоо тилдери Эсептөө машиналарында маалыматтарды жана аларды иштетүү алгоритмдерин баяндап жазууга багытталып, адам менен эсептөө машиналарын