Кирүү
Айыл чарба бөлүмү
Кяриз - кыртыш сууларын чогултуучу жер астындагы курулма. Орто Азия, Закавказьенин тоолуу жана башка аймактарында кеңири колдонулуп, суу негизинен сугатка пайдаланылат. Кумдак суулуу жерге бийиктиги 1 -1,5 метр, туурасы 0,5-0,6 метр, тереңдиги 3-4 метр бо
Кыяк чөп, кара кыяк - дан өсүмдүктөр тукумунун клинэлимус, элимус, арпакан жана башка уруусундагы көп жылдык чөп өсүмдүк. ССРБ де баалуу тоют өсүмдүгү катары негизинен Сибирь кыяк чөбү, ситников кыяк чөбү, туздуу кыяк чөбү, бийик кыяк чөп, даур жана турга
Кыюу асты Кыюу асты - кыйыштырылган мөмө дарагынын астыңкы бөлүгү. Кыюу асты кыйыштырылган өсүмдүктүн тамыр системасын (жербайын) түзөт. Кыюу асты жана кыюу үстү биригип өсүп, бирдиктүү өсүмдүк организмин пайда кылат, бирок ар башка кызмат аткарышат: кыюу
Кыштоо. - 1) Мал кыштатылуучу жай, жайыт. Малды кышкысын жайытта багуу - аз чыгым жумшап, көп продукция алуунун ыңгайлуу шарты. Түштүк Казакстан, Орто Азия, Сибирь, Кавказ жана башка жерлерде мал кышкысын көбүнчө жайытта багылат.
Кычы - кайчы гүлдүүлөр тукумунун капусталар уруусундагы бир же эки жылдык чөп өсүмдүк. Уругунан май алуу үчүн өстүрүлөт. Ичке өзөк тамырлуу. Сабагы (бийиктиги 1 метрдей) тик, бутактанып өсөт, боз чаңгыл кебер менен капталган.