Кирүү

Кяриз

Кяриз - кыртыш сууларын чогултуучу жер астындагы курулма. Орто Азия, Закавказьенин тоолуу жана башка аймактарында кеңири колдонулуп, суу негизинен сугатка пайдаланылат. Кумдак суулуу жерге бийиктиги 1 -1,5 метр, туурасы 0,5-0,6 метр, тереңдиги 3-4 метр болгон бир же бир нече нук курулат. Анын бети жыгач же таш менен бекемделип, нукту бойлото кудук казылып ал жер бети менен туташтырылат. Кяриз секундасына 0,3-0,6 литр суу берет.

Ой-пикирлер