Кирүү
Укук таануу бөлүмү
Аскердик кылмыштар Аскердик кылмыш төмөнкү топторго бөлүнөт: 1) баш ийүүчүлүк тартибине жана аскердик ар намыска каршы кылмыштар (буйрукка
Түзөтүү-эмгек колониясы Түзөтүү бул - эмгек мекемесинин негизги түрү. Анда эркинен ажыратууга соттолуп, жазасын түзөтүү-эмгек колониясында
Дипломатиялык укук Эл аралык укук тармагы мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын ортосундагы дипломатиялык катнашты жөнгө салат. Дипломатиялык
Адам укугунун жалпы декларациясы 1948-жылы 10-декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Генеральный ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Ал кириш
Кыргыз Республикасынын конституция күнү Биз тарыхка кайрылсак, 1924-жылы Россиянын курамында автономиялуу облус, 1926-жылы автономиялуу