Кирүү
Тарых бөлүмү
Калмак-кыргыздар – Кытай Эл Республиканын Шинжаң Автономиялуу облусунда Эмель-Гол Моңгол Автономиялуу округунда жашаган этностук топ. Калмак-кыргыздар кылымдын
Арабдардын кыргызияны багынтканы Маамет өлгөндөн соң арабдар кубаттуу падышалык даражасына кирип, зор падышалыктан саналган. Чектеш эл Иран мамлекетин
Адабияты адабияттарында Манас деген кишинин аты сибирликтен учурайт. Эгерде, Манас кыргыз эмес башка элден боло турган болсо — эмне үчүн ал эл Манасты айтпайт,
Кыргызстандын аймагында да кездешет. Мисалы, алсак, Ивановкадан, Акбешимдин жанынан (Чүй өрөөнү), Акөлөңдөн (Ысыккөл), Чийимташтан (Талас), Саймалыташтан (Ош)
Кыргыздын бүткүл дээрлик оокаты көчмөн болгон үчүн көбүнчө жылкыга ;байлангандыктан жана жоо менен эч убакта жөө эмес, дайыма ат менен урушкан себептүү күлүк