Кирүү
Тарых бөлүмү
Сибирь кыргыздары– 13–18-кылым азыркы Хакас-Минуса ойдуңунда жана ага чектеш аймактарда жашаган кыргыз эли. Кыргыздардын жазма маданиятынын
Пишпектеги революциячыл комитеттер – Пишпек уездиндеги Совет бийлигинин атайын органдары. 1919-жылы 2-декабрдан 1923-жылы 20-мартына чейин Пишпек уезддик-шаардык
Ляо дөөлөтүн чжурчжендер (манчжурлар) кулаткан. Хинган (Кыдыркан) тоолорунун чет жакаларындагы Ляохэ өрөөнүндө жана Хэбэйде турган кытай уруусунун көп бөлүгү
Кыргыз Тянь Шанга азыркы турган жерине качан келген? Тарыхтарга караганда эл каратып, жер каратамын деген күчтүү элден качып, түркмогол
Али-тегин, Трансоксаниянын (Мавераннахр) илек-хандар сулалесинен чыккан башкаруучусу. Анын бул сулаледен чыккан башка өкүмдарлар менен генеологиялык байланышы