Кирүү
Макал лакаптар бөлүмү
Даам таткан жериңе какырба, суу ичкен кудугуңа түкүрбө. Даам таткан кудугуңа түкүрбө. Даана байлык — ден соолук. Даана карт даркан жигиттен
Темир - отто, киши - жокто чыңалат. Темир кессең кыска кес, жыгач кессең узун кес. Темирди дат жейт, жүрөктү дарт жейт. Темирди кызуусунда сок. Темирди
Акылдуу сөз чыкпаса — улуулуктан не пайда, Жулунуп турса сумсайып — сулуулуктан не пайда? Акылдуу тоону томкорсо, акылсыз элди омкорот. Акылдуу
"Тур — тардан" кабар келсе, уйкудан маза кетет. Таалайлуу менен талашпа, бактылуу менен байлашпа. Таалайлуу менен талашып иш кыл, бактылуу менен
Айыгар дарттын дарысы өзү табылат. Айыгар оорунун дарысы өзү табылат. Айыгар оорунун табыбы өзү келет. Айыгар оорунун ээси өзү келет. Айың