Кирүү
Макал лакаптар бөлүмү
Кыргыз макалдары Ж 262. Жабылуу аяк жабуусу менен калсын. Все хорошо, что хорошо кончается. 263. Жазгы
Кыргызча макалдар - С "Саман учуп келатат" десе, "Самарканды жоо чапты" дейт. "Сасык" деп, уйдун мурдун кесип таштабайт. "Сен" деген сыпайыга
Агасы минген атты — иниси минет, атасы салган кушту — баласы салат. Агасын агалай албаган, душманын сагалайт. Агасын чапса балаңыз, атасын урам
Кыргыз макалдары -О 608. Обозгер жакшы – кан жакшы, катын жакшы – эр жакшы. Муж – голова, жена – душа. Муж жене отец,
Кыргыз макалдары - И 382. Изденүү - ийгиликтин өбөлгөсү. Терпение и труд все перетрут. Наш девиз: "Искать и не сдаваться!" 383.