Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
Кыргыз элине таанымал чечен, куудул, акын Куйручук (Кудайберген) Өмүрзак уулу Нарын областына, Жумгал районуна караштуу Кызыл-Туу айлында туулган. Атасы
Кыйгач" жайлоосу. Айтылуу Ныязаалы жандоочулары менен Мүсүралыныкына келип түшкөн. Күүгүм кирип, көз байланган маал. Желедеги кулундар агытылып, козуулактар
Нускама– бул мекемелердин, уюмдардын, ишканалардын (алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана кызматтарынын), кызматтык адамдардын жана жарандардын
Багыштын бийликти колго алып, жедигер элине баш маана болушу Кыргызга келип маңгулдар, Куру кайра кеткенде: "Орозой менен жедигер Жакын
Биз сунуш кылып отурган аныктоо боюнча Ноmo sapiens түрүнүн өзгөчөлүгү — анын жамаатташып жашоого ыңгайлашканы жана өзүн калган бардык жамааттарга карама-каршы