Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
Кыргыз элине таанымал чечен, куудул, акын Куйручук (Кудайберген) Өмүрзак уулу Нарын областына, Жумгал районуна караштуу Кызыл-Туу айлында туулган. Атасы
Илгерки өткөн заманда, кыргыз эли ачарылыкка учурап, алдуусу тентип-тентип оокат таап, алсыздары кайың саап, кыздары шимүүр шимишип, эл жардылыктан итке минип,
Кыйгач" жайлоосу. Айтылуу Ныязаалы жандоочулары менен Мүсүралыныкына келип түшкөн. Күүгүм кирип, көз байланган маал. Желедеги кулундар агытылып, козуулактар
Нускама– бул мекемелердин, уюмдардын, ишканалардын (алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана кызматтарынын), кызматтык адамдардын жана жарандардын
Багыштын бийликти колго алып, жедигер элине баш маана болушу Кыргызга келип маңгулдар, Куру кайра кеткенде: "Орозой менен жедигер Жакын