Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
1961-жыл. Сентябрь айынын аяк чени. манасы куурулуп, кайгыга батып, кабыргасы кайышып турса да, Током маган жооп кайтарып, уулун жоктоп ырдады. Токоңдун ырынын
Иш кагаздарынын негиздери Өнүккөн туруктуу коомдо иш кагаздарынын (документтердин) көп түрү колдонулат. Ошондон улам иш кагаздарын жүргүзүү
Желиккен челекбаштын жер тиштеши Манас деген бир неме, Баш көтөрдү ал эле. Жедигердин Багышы, Мурун баатыр неме эле, Баш көтөрдү
Өмүрбаян. Автобиография Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетине тапшырдым. 1983–1985-жылдары Советтик Армиянын катарында кызмат
Багыштын көңтөй менен беттешүүсү Кыргыздарды элине, Жедигердин элине, Кошуп алды жедигер. Бизди коё берди — деп, Айтып барды келгендер