Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
Толтой Ата — өнөрү балага" дегендей айтылуу Муратаалы атасынан комузчулукту, кыл кыякчылыкты, чоорчулукту үйрөнөт. Ал эми Муратаалынын
Жеңижок менен Барпынын учурашканы ЖЕҢИЖОК: Исвескен менен Бүргөндү, Кесип келдиң Барпы акын Канча бир элди аралап, Өтүп
1963-жыл. Декабрь айы. Улуу күүчү, комузчу Кара-Молдонун туулган күнүнүн сексен жылдыгы туулуп өскөн айылы Корумдуда өттү. Бул салтанатка катышууга шаардан
1895-жыл. Канттын Атбашысы. Айлана мемиреп, бейкутчулуктун кучагына бөлөнгөн. Бүгүн кара таман кедей Байбатырдын үйү шаттыктын чордонуна айланды. Анын аялы
Дүйнөдөгү ар бир улуттардын өздөрүнүн улуттук көркөм өнөрү жана Кыргыздардын сүйлөгөн сөздөрү уйкаш келет " деп жазган. Башка улуттардын интеллигенттери да кыргыз