Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
Биз сунуш кылып отурган аныктоо боюнча Ноmo sapiens түрүнүн өзгөчөлүгү — анын жамаатташып жашоого ыңгайлашканы жана өзүн калган бардык жамааттарга карама-каршы
Ажардын апасынын мүрзөсүндөгү монологу Жаным, апа, жаным, апа! Тур! Жетим тайлактай болуп боздоп жалгызың келип, жалооруп жаныңда турат. Жалгызыңдын
Массалык маалымат каражаттары(СМИ) –  азыркы мезгилдеги жогорку  өнүгүүгө жетишкен саясий иш-аракеттердин инструменти жана механизми.
Штаттык тизим – жалпысынан уюмдун кызматтык жана сандык курамын, эмгек акы фондусун бекемдөөчү иш кагазы. Бул иш кагазы уюмдун жалпы бланкына жол-жоболоштурулуп,
Дубалда илинген календардын барагында 1978-жыл 1-март деп бадырайган жазуу. Толмочунан келген, багалчак бойлуу, буурул чач Алыбек алакандай барактан көзүн албайт.