Кирүү
Макал лакаптар бөлүмү
Кыргыз макалдары - Т 741. Тааныбасты сыйлабас. Как аукнется, так и откликнется. Кого не любят, того и не слушают. Кому
Баардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит уз тандайт. Баары (бардыгы) бирөө үчүн, бирөө баары (бардыгы) үчүн. Баары шумдук баладан чыгат. Баары
Кыргыз макалдары -У 815. Уйдун сүтү тилинде. Каков корм, таков и конь. Каков уход, таков и доход. 816. Уй сыйпаганды
1. Аары чакса ачууланба, айда күндө бал жейсиң. Любишь мед – переноси и пчелиное жало. Любишь кататься – люби и саночки возить. 2. Абийирдүү
Паанасы жок сайдан без. Паанасы жок сайдан кач, кайры жок байдан кач. Падыша тукумун жеке уул даңазалабайт. Пайгамбар баарына асыр. Пайгамбар