Кирүү
Тарых бөлүмү
Пулатчы – 14-кылымдын ортосундагы теңиртоолук түрк-моңгол дуулат уруусунун эмири; Моголстандын таасирдүү төбөлдөрүнүн бири. Пулатчы Моголстандын Маңгалай-Субе
Эң эски замандан кыргыз жоокерчиликте зарылчылыкка ошондой кысымчылык күндөрдө жардамдашкан киши болсо сөөктөшүп, түбөлүктүү жакын бололу дешип, бир-биринин
Шах Фазил күмбөзү – 11–14-кылымдарга мүнөздүү архитектуралык эстелик. Алабука районундагы Сафедбулон кыштагына жакын жайгашкан. 11–12-кылымда курулган. Алгач
Тарыхый булактарга ишенүүгө болобу? XV—XVIII кылымдардагы география жөнүндө айтылган ой-пикирлердин эң сонун баяндамаларынын автору В. К. Яцунский: "Тарыхый
Байыркы фергана Фергана өрөөнү өзүнүн бай дыйканчылык маданияты менен байыртадан эле даңкы чыгып келген. Кубаттуу дарыялардын артериялары: Нарын, Кара-Дарыя