Кирүү
Укук таануу бөлүмү
Айыптоо корутундусу Айыптоо кеорутундусу бул - тергөөчүнүн (алгачкы тергөөнү жүргүзгөн адамдын) жоопко тартылуучу адамды айыптоо иши боюнча