Кирүү

Сан жөнүндө түшүнүк

Сан жөнүндө түшүнүк

Биринчи этапта адамдардын коомунда сандын пайда болушу, практикалык иш жүзүндөгү процессте ачылган. Алгачкы коомдо адам баласы бир нече санга гана муктаж болгон. (1,2,3,4,5) Бирок цивилизациянын өнүгүшү менен адам баласына улам чоң (өтө) сандарды чыгарууга керек болуу. Бул процесс көптөгөн кылымдардан өтүп келди. Сандын жардамы менен биз санаганды билебиз, "аз" же "көп" деп айта алабыз. Айтып жаткандай эле сан бул адам баласынын жашоосунда өтө маанилүү. Ошондой эле амалдарды аткара алабыз.

Персоналдык электрондук эсептөөчү машиналар. Азыркы ээмдер эң эле көп түрдүү болот: бир залды бүт ээлеген чоңунан баштап, столдо коюлуучу, портфелге а түгүл чөнтөккө салынып жүрүүчүлөрүнө чейин.

Бүгүнкү күндө ээмдин эң массалык колдонулган түрү персоналдык компьютерлер (ПК) болуп саналат. Мектепке көп учурда информатиканы үйрөнүү үчүн ПК колдонушат.

Сан жөнүндө түшүнүк

Биринчи этапта адамдардын коомунда сандын пайда болушу, практикалык иш жүзүндөгү процессте ачылган. Алгачкы коомдо адам баласы бир нече санга гана муктаж болгон. (1,2,3,4,5) Бирок цивилизациянын өнүгүшү менен адам баласына улам чоң (өтө) сандарды чыгарууга керек болуу. Бул процесс көптөгөн кылымдардан өтүп келди. Сандын жардамы менен биз санаганды билебиз, "аз" же "көп" деп айта алабыз. Айтып жаткандай эле сан бул адам баласынын жашоосунда өтө маанилүү. Ошондой эле амалдарды аткара алабыз.

Персоналдык электрондук эсептөөчү машиналар. Азыркы ээмдер эң эле көп түрдүү болот: бир залды бүт ээлеген чоңунан баштап, столдо коюлуучу, портфелге а түгүл чөнтөккө салынып жүрүүчүлөрүнө чейин.

Бүгүнкү күндө ээмдин эң массалык колдонулган түрү персоналдык компьютерлер (ПК) болуп саналат. Мектепке көп учурда информатиканы үйрөнүү үчүн ПК колдонушат.

Ой-пикирлер