Кирүү
География бөлүмү
Жаңгак токою Дүйнө боюнча эң ири жаңгак токойлору Кыргызстанда. Кыргызстандын түштүк райондорунда жапайы жаңгак токойлору бар. Жаңгак дарагы сөңгөгү
Кыргызстан жөнүндө сөз кылуу кыйын да, жеңил да. Кыйындыгы-айта турган сөз көп, кайсыл бирин айтарыңды билбейсиң. Жеңилдиги-сен өзүң аралашып,
Кыргызстандын жаратылышы Республиканын аймагында чокусун кар менен мөңгү каптаган бийик тоолор тоо ылдый аккан мөлтүр суулар, көлдөр