Кирүү
Улуттук оюндар бөлүмү
Мергенчи Оюнчулардын саны 2—5 киши. Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда чакан таштар, бута колдонулат. Оюнга даярдануу.
Алганың жакшы болгон соң, Кирсең үйүң ордодой, Көңүлүңдү куш кылат, Кымбат баа жоргодой. Таза болот сымбаты, Алганынын бир башы, Айнектен
Дөңгө секирип чыгуу Оюнчулардын саны 4—8 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: дөңдү жер, дөбө. Оюнга даярдануу. Оюн өткөрүлүүчү дөбөнү
жомок айтышып жатышып улам-улам "желмогуз кемпир" жакындап келбес үчүн аны карашып турушат. Эгерде "желмогуз кемпир" жакындай баштаса, оюнчулар "желмогуз
Басып жүрүп ойнолуучу оюндар. Секирип жүрүп ойнолуучу оюндар. Аспаптарды атып, таштап, ыргытып жана чер тип ойнолуучу оюндар. Кар үстү