Кирүү
Улуттук оюндар бөлүмү
Таштан, ташка секирип жүрмөй Оюнчулардын саны 2—5 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, сай. Оюнда таштар колдонулат. Оюнга
Кыргыз эл оюндары. Оюнчулардын саны 5—8 киши. Оюн талаада өткөрүлөт. Оюнда таяктар колдонулат. Оюнга даярдануу.
Кыргыздар колдонуп келген айдын аттарынын көбү айбанаттардын аттары. Алар кыргыз элинин уучулук кылууда тажрыйбасынан келип чыккан болуп, ушул айбандардын төлдөө
Кош аяктап жүгүрүү Оюнчулардын саны 2—10 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, талаа спорттук бөлмө. Оюнга даярдануу. Катышуучулар
Балта ыргытмай Оюнчулардын саны 2—5 киши. Оюн талаада өткөрүлөт. Оюнда балталар колдонулат. Оюнга даярдануу. Балта