Кирүү

Кыргыз эл оюндары тууралуу кыскача маалымат

 1. Басып жүрүп ойнолуучу оюндар.
 2. Секирип жүрүп ойнолуучу оюндар.
 3. Аспаптарды атып, таштап, ыргытып жана чер тип ойнолуучу оюндар.
 4. Кар үстү менен жана музда жылгаяк тээп жүрүп ойнолчу оюндар.
 5. Боортоктоп жылып, жармашып чыгып, тоскоолдуктардан өтүп ойнолчу оюндар.
 6. Тең салмакты сактап ойнолчу оюндар.
 7. Уруп жана тээп ойнолчу оюндар.
 8. Оордуктарды көтөрүп жана аны бир жерден экинчи жерге алып барып ойнолчу оюндар.
 9. Жекеме жеке чыгып ойнолчу оюндар.
 10. Сүзүп жана суу ичинде ойнолчу оюндар.
 11. Ат үстүндө баратып ойнолчу оюндар.
 12. Жалпы көнүгүүчү жана башка оюндар.
 13. Эриккенди жазуучу оюндар.
 14. Аң уулоону туураган оюндар.
 15. Сөз менен ойно оюндары.
 16. Эмгек үстүндө жана ырым-жырым оюндары.
 17. Өнөргө байланышкан оюндар.
 18. Денени чыңалтуучу оюндар.

Бул классификация албетте, кандайдыр даражада шарттуу да болуп эсептелет. Биротоло бүткөн, эң акыркы эталон катары сунуш кылуудан өтө алыспыз. Анткени, бул элдик кыймылдуу оюндар адам коомунун формациялары өзгөргөн сайын өзгөрүп, түрлөнүп, өнүгүп-өсүп бара берүүчү кыймыл деп санайбыз.

Акырында айтаар сөз. Бул материалдарды жыйноодо калк арасындагы мага кезигип жогорудагы оюндардын сырын, сынын толук баяндап берген аксакалдарга, ошондой эле күндөлүк практикалык ишинде колдонуп, сактап жүргөн мугалимдерге, илимий кызматкерлерге чоң ыраазылыгымды билдирем. Андай ишкердүү жардамсыз бул китеп жазылбайт эле. Анан да бул китептин жаралышында кемчиликтерди, сөзсүз болуучу каталыктарды же байкоосуздуктардын болушун алдын ала сезип, аны дагы келечекте оңдоого, мындан да кызыктуу, пайдалуу билген оюндарды, оюңуздарды жазып жиберсеңиздер өтө ыраазылыкта болмокмун.

Ой-пикирлер