Кирүү
Улуттук оюндар бөлүмү
Казык жыкмай Оюнчулардын саны 2—5 киши., Оюн кумдуу келген көлдүн жээгинде өткөрүлөт. Оюнда колдонуучу аспаптар.
Кыргыз эл оюндары. Ат оюн Оюнчулардын саны 15—30 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, стадион, спорттук бөлмө, талаа. Оюнда
Созмо атуу Оюнчулардын саны 4—6 киши. Оюн талаада өткөрүлөт. Оюнда чакан таштар колдонулат. Оюнга даярдануу. Оюнчулар
Кыргыз эл оюндары. Азаптуу кап Оюнчулардын саны 2—б киши Оюн өткөрүлөт кылкандуу кап да колдонулат. Оюнга даярдануу, Оюнчулар
Кубалап жетмей Оюнчулардын саны 2—20 киши, Оюн өткөрүлүүчү жер; аянтча, талаа, спорттук бөлмө, стадион. Оюнга