Кирүү
Башталгыч класстар бөлүмү
Күүнүн башы - "Камбаркан" Илгери-илгери кыргызда Камбар деген хан болуптур. Камбар ит агытып, куш салып, аң уулаганды жакшы көрүчү экен. Күндөрдүн биринде
Абышка-кемпирдин көмөчү Бир абышка, бир кемпир Элдин жүргөн четинде. Бар оокаты - бир өгүз, Кармап жүргөн бетине
Сагыз жөнүндө. 1869-жылы Томас Адамс деген киши чикленин рецебин алып, ошонун негизинде сагызды ойлоп чыгарган. Чикле – индейцтер
Акыра менен кодолек. (аңгеме- жомок) Алыскы-алыскы Африка деген жерде, кулак угуп көз көрбөгөн чөлдө, бир абдан тентек коделек
Сөздөр жана алардын мааниси. Бир киши узун жолго чыгып жатып, үйүндөгү эки кап толтура буудайын кошуналарына, мен келгичекти карап бергиле