Кирүү
Башталгыч класстар бөлүмү
Аяз атадан кат. ("Кылым карытар бир күн романынан") Өтүп бараткан жылдын 31-декабры күнү кечке чейин Борондунун
Түгөнбөгөн талаш - Иним кандай карачы, Өөрчүп турат талашы. Көк го десем – ак дейт, Тар го десем – чак дейт, Узун десем – кыска дейт, Эпсиз десем – уста
Кичинекей Асан жана энеси. Кичинекей Асан, атасынын төлөй турган карыздарын эсеп-теп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Мен деле
Эки кеңеш. Илгери-илгери Айдарбай деген акылман киши жашаптыр. Бир күнү ал эшегин минип алып келе жатса, дүкөнчү алдынан тосуп: - О-о,
Мышык менен чычкандар (Кыргыз эл жомогу) Мышыктын карылыгы жетип, чычкан алып жешке кудурети келбей калды. Ал ойлонуп отуруп,