Кирүү
Кыргызстан мал чарба илим изилдөө институту - Кыргызстан мал чарба илимий-өндүрүш бирикмесинин башкы илимий мекемеси. 1931-жылы Край таануу институтунун ботаника-топурак жана зоотехния селекцияларынын базасында мал чарба илимий изилдөө институту катары ую
Кыргызстан кант кызылча тажрыйба- селекция станциясы - Кыргыз ССР мамлекеттик агрардык-өнөр жай комитетине караштуу илимий изилдөө мекеме. Сокулук районунун аймагында. 1948-жылы Новотроицк кызылча совхозунун базасында түзүлгөн.
Кыргызстан зоналык тамеки тажрыйба- селекция станциясы - "Тамеки" илимий-өндүрүш бирикмеси. 1937-жылы Фрунзеде Бүткүл союздук тамеки жана махорка илимий изилдөө институтунун Казакстан филиалынын базасында Фрунзе тажрыйба-селекция станциясы катары уюшулган
Кыргызстан зоналык машина сыноо станциясы - 1960-жылы Кант районундагы Фрунзе атындагы кызылча совхозунун базасында уюштурулган. Анын негизги милдети республиканын айыл чарбасында колдонуучу техниканы өндүрүштө сыноо.
Кыргызстан жайыт жана тоют технология илим изилдөө институту - Кыргыз республикалык тоют, жайыт жана мелйорация курулушу илимий өндүрүш бирикмесинин башкы илимий мекемеси. 1976-жылы Республикалык тоют өсүмдүк өстүрүү тажрыйба станция менен Кыргызстан мал