Кирүү
Кыргызстан - шабдалы сорту. Кыргыз ССР илимдер академиясынын Ботаника багында чыгарылган. Суукка чыдамдуу, мол түшүмдүү, калың шактуу, жалбырагы чоң, көк жашыл, 6-жылы мөмөлөйт. Мөмөсү ири, сүйрү, орточо салмагы 200 грамм, ширелүү, даамы кычкыл ширин, сен
Кыргыз республикалык асыл тукум чарба бирикмеси - ССРБ МСинин токтомуна ылайык асыл тукум мал өстүрүү жана аны сатуучу Кыргыз республикалык конторасынын базасында 1965-жылы Фрунзе шаарында түзүлгөн.
Кыргыз полигибриди 18 - кант кызылчанын полиплоиддүү гибрид сорту. Рамонь 023 жана Кыргыз 058 сортторун аргындаштыруудан алынган. Жалбырагы тегерек, сабакчасы кыска. 1000 кызылча данынын салмагы 25-30 центнер . Технологиялык сапаты жакшы, заводдон чыккан
Кыргыз мөлтүрү кара өрүк сорту Кыргыз мөлтүрү - кара өрүк сорту. Кыргыз ССР илимдер академиясынын Ботаникалык багында проф. Э. 3. Гареевдин жетекчилиги менен исполин жана вашингтон сортторун чаңдаштыруудан алынган.
Кыргыз кыштык алмасы - алма сорту 1949-жылы Кыргыз ССР илимдер академиясынын Ботаникалык багында Э. 3. Гареев Александр апорту менен америкалык Кинг Денис сортун гибриддештирип чыгарган. Бул сорт 1960-жылы мамлекеттик сыноо мекемесине берилип, 1972-жылы Ч