Кирүү
Илгери-илгери Африкада бир үч бир тууган жашаптыр. Бир күнү алардын атасы өлүптүр. Бир туугандардын улуулары буга М кайгырбаптыр. Эң кичүүсү болсо таң атканга
Жети-сегиз жаштагы, кичинекей бир кыз талаадагы үйдүн мандайыңца өзүнчө кум менен ойноп жаткан. Үйдөгүлөрдүн бардыгы талаага иштегени кетишкен эле. Үйдө жалгыз
Энелер күнүнө мугалимибиз бир үй тапшырмасын берген эле. Апаларыбыздын колдору жөнүндө бир нерселерди жазып, даярдашыбыз керек болчу. Мугалимибиз бул тема жөнүндө
Эски кичинекей шаарчанын кире бериш жеринде бир бай адамдын заңгыраган үйү бар эле. Үйдүн бакчасында түрдүү-түрдүү гүлдөр өсчү. Жайыңца бакчанын гүлдөрү баш айланта
Токон шаарга барганда заводдо иштеген агасы циркке алпарган эле. Ал аерден эмнелерди гана көрбөдү дейсиң?! Пилден тартып чычканга, удавдан тартып кескелдирикке,