Сүйүнбай Эралиев. Кесир инсан

"Акыл-эсиң менен жүрөгүңдү, оюң
менен сезимиңди элдештирүү үчүн оор
салгылашуу өткөрүүгө сенин кудуретиң
жетет бекен?"
Ф. Шиллер

Дагы сунуштайбыз