Кирүү

Байтемир Асаналиев. Жаш багбан

Жазда тиккен жаш көчөт
Жакшы бакса жакшы өсөт.

Тамырлары ным тилээр,
Маалы менен суу жибер.

Көңүл буруп дайыма,
Курт түшүрбөй дарыла.

Күн нуруна эркелеп,
Ылдам өсөт энтелеп.

Мөмөсү арбын түйүлөт,
Бутак-шагы ийилет.

Мөмө-жемиш көп болот,
Көргөн кезде көз тоет.

Ой-пикирлер