Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
"Энеке, эми көп кайгырбагын, мен сени кор кылбаймын. Мен ууру болдум. Бирок уурдаганда жардыны уурдабастан, хандын кадырын сактаган, элди жеген казынын,
"Манас", "Көл боюнда", А. Веприк, М. Абдраев менен бирге "Токтогул" операсын жана Кыргыз ССР гимнинин музыкасын жазган. М. В. Власов, В. Фере, М. Абдраев ж. б. композиторлор
Адамдын жан азыгы болгон жандуу, элестүү көркөм сөздүн, адамды ойго салган, адамга акыл кошкон оозеки "Манас", "Семетей", "Сейтек" делип үч бөлүмдөн турган
Фонетика - Тилдеги тыбыштардын жасальшы, тыбыштык системасы, тыбыштык өзгөрүүлөрү жөнүндөгү тил илиминин бир тармагы. Гректин phone — үн деген
Багыштын тажиктер менен кармашуусу Манас туулат — деп. Бооз катынды калмактар, Койдой кардын жардыргак. Нарындын сазы Курткага, Беш