Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
Түрк тилдери Түрк тилдери- генетикалык жана типологиялык жалпы белгилер менен мүнөздөлгөн жакын тектеш тилдердин тобу,
Жеке адамдан, уюмдан же ишканадан бир нерселерди алууга жооптуу кишиге берилүүчү расмий кагазыишеним катдеп аталат. Ишенимкатта аны алуучунун
Устав – уюмдун, мекеменин, коомдун, жарандардын ишмердүүлүгүн, алардын башка уюмдар жана жарандар менен өз ара байланышын, мамлекеттик башкаруунун
Байыркы мезгилде кыргыздардын байыркы түрк руна (Орхон-Енисей) жазуусунун кыргыз вариантында жазылган жомокчу-акындардын бар болгонун билдирген кызыктуу габарды
1960-жыл. Июль айы. Табыйгаттын татынакай келбетин жамынган Талас аймагы демейдегиден көрктүү да, көркөмдүү да. Деги, байыркы өрөөндүн чатырап болуп да, толуп