Кирүү
Ийри-Сууну бойлогон, Ителги салып ойногон. Кара-Сууну бойлогон, Карчыга салып ойногон. Карала каймал жетелеп, Как талаадан өтпөй
Конур салкын жел келет, Жер жылымдап, кар эрип. Кош эмчеги тырсыят, Кыз толукшуп бой керип. Жерден келет жел кабар, Тал, теректер