Кирүү
Конур салкын жел келет, Жер жылымдап, кар эрип. Кош эмчеги тырсыят, Кыз толукшуп бой керип. Жерден келет жел кабар, Тал, теректер